1. Podaj nazwę alkanu:
a) C[mała 6]H[mała 14]
b) C[mała 5]H[mała 15]

2. Oblicz który ze związków węgla ma większą masę cząsteczkową : tlenek węgla(II) czy etan.

a) tlenek węgla (II)
wzór sumaryczny:
masa cząsteczkowa:

b) etan
wzór sumaryczny:
masa cząsteczkowa:

3.Uzupełnij równania rekacji

a) całkowitego spalania propanu
.........+......O[mała dwójka]--->..........+.....H[mała dwójka]O

b) niecałkowitego spalania butanu
......C[mała 4]H[mała 10]+.........----->....CO+......H[małą 2]O

c) niecałkowitego spalania pentanu
..........+...........---->.......C+..........

4. Uzupełnij równania reakcji:
a) całkowitego spalania butanu
.........+.......O[małą 2] ---->................+ H[małą 2]O

b) niecałkowitego spalania pentanu
C[małą 5]H[mała 10] + .........-------> .....CO+.......H[mała 2]O

c) niecałkowitego spalania heksenu.
...........+..................---> .........C+...........

5. Wyjaśnij dlaczego w pomieszczeniach w których znajdują się piece gazowe powienien być zapewniony stały dopływ powietrza i sprawnie działająca wentylacja. Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równania reakcji.


2

Odpowiedzi

2010-03-06T10:25:46+01:00
Zadanie 1
A)C6H14- jest to HEKSAN
B) C5H15(takie cos chyba nie istnieje ) jesli ci chodzi o C5H12 to jest to Pentan

Zadanie 2
CO= 12g+16g=28g
C2H6= 2*12g+ 6*1g=24g+6g=30g

Zadanie 3
a)Całkowite spalanie propanu :
C3H8 + 5CO2 ---->3Co2 + 4H2O
b)Niecałkowite butanu :
C4H10 + 2,5O2 ----> 4C + 5H2O
C) Niecałkowite pentanu :
C5H12 + 3 O2 ----> 5 C + 6 H2O
chyba ze ci chodzi w podp. b) o polspalanie to taka reakcja
C4H10+ 4,5O2----> 4CO + 5H2O

Zadanie 4
a) C4H10 +6,5O2----> 4CO2 +5 H2O
b) C5H12 + 3 O2 ----> 5C + 6H2O
C) C6H14+ 3,5O2 ----> 6 C + 7H2O

chyba ze w podp. b) chodzi ci o polspalanie to wtedy reakcja :
C5H12 + 5,5O2 ---->5CO +6 H2O

zadanie 5
Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny, zawartej w erytrocytach krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobiną (CO + Hb → COHb), które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. O ile przy większych stężeniach (pow. 0,32%) pierwszymi objawami zatrucia jest silny ból głowy i wymioty, to mniejsze stężenia powodują przy względnie krótkim wdychaniu jedynie słaby ból głowy i zapadanie w śpiączkę, jednak i te stężenia powodują po dłuższym kontakcie śmierć.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T10:37:38+01:00