Witam.
Proszę o napisanie referatu na temat Narodowego Parku Tatrzańskiego.
Ma to być wypracowanie na poziomie 4 klasy szkoły podstawowej.
Szczegóły:
Około kartki A4
Informacje na temat minimum 3 gatunków zagrożonych.
Pozdrawiam i życzę miłej Pracy! :P

3

Odpowiedzi

2010-03-06T10:38:41+01:00
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

utworzony w 1954 r jest jednym z 23 parków narodowych położony na terenie Polski.
Charakterystyka tatrzańskiego parku narodowego :
duże różnice wzniesień , piętrowość klimatu i niezwykły stan gatunkowy fauny i flory sprawiają , że Tatry mają charakter wysokogórski . Powierzchnia Tatr wynosi 211,64 km kwadratowe . Pierwsze starania o utworzenie parku narodowego na terenie tatr zaczęto podejmować w 1924r utwarzano róże projekty ,które zrealizowano dopiero w 1954 r .Ochroną parku objęto wówczas cały obszar górski i otulinę na Podhalu .W chwili utworzenia parku Tetry były w bardzo opłakanym stanie .Podział tatr na Zachodnie , Wysokie i Bielskie jest uzasadniony budową geologiczną . Tatry zaliczane są do gór orogenezy alpejskiej . Ich trzon stanowią skały krystaliczne z granitem , który w niektórych miejscach np. w Tatrach Zachodnich i Bielskich jest pokryty dolomitem i wapieniem , z licznymi jaskiniami i innymi zjawiskami krasowymi . Klimat Tatr a co za tym idzie ego roślinność charakteryzuje się piętrowością . Piętro regla dolnego porastają bory świerkowe z domieszką jodły , buka i jaworu . Regiel górny porasta wyłącznie bór świerkowy. Piętro kosówki porasta roślinność krzaczasta . Piętro hal to łąki wysokogórskie z bogatą roślinnością alpejską . Można tu spotkać wiele gatunków goryczek , goździków , sasankę i szarotkę . Piętro turni zadziwia tym , że można tak znaleźć również bogatą roślinność np. skalnicę tatrzańską . Z tatrzańskich ssaków warto wymienić kozicę , świstaka , a w niższych partiach jelenia , sarnę , łasicę , rysia i przede wszystkim niedźwiedzia brunatnego . Wśród ptaków króluje orzeł przedni , pomurnik. Bogactwu roślinności odpowiada bogactwo krajobrazów .
3 4 3
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T12:58:56+01:00
Tatrzański Park Narodowy, utworzony w 1954, jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park obejmuje najmłodsze, najwyższe i jedyne w Polsce góry typu alpejskiego, które charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu z deniwelacjami do 1700 m. Obecny wygląd Tatry zawdzięczają głównie zlodowaceniu w plejstocenie. W okresie ostatnich 500 - 10 tys. lat powstawały tam i znikały lodowce. Na terenie parku występują liczne potoki oraz ok. 30 jezior zwanych "stawami".Roślinność charakteryzuje się typowym układem piętrowym. W reglu dolnym (do 1250 m n.p.m.) dominują lasy jodłowo-bukowe. W reglu górnym (do 1550 m n.p.m.) rosną bory świerkowe, które przechodzą w strefę kosówki i traworośli (do 1800 m n.p.m.) powyżej której jest piętro alpejskie i turni. Liczba gatunków roślin naczyniowych w parku szacowana jest na ponad 1000, wśród których 85 podlega ochronie gatunkowej.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:53:42+01:00
Tatrzański Park Narodowy, utworzony w 1954, jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Pierwsze starania o utworzenie parku przyrody w rejonie Tatr, Pienin i Babiej Góry (obejmujące tereny po obu stronach granicy państwowej) zostały podjęte w 1924. W 1932 państwo wykupiło część leżących w Tatrach dóbr rodziny Uznańskich, w 1933 dołączono do nich obszar należący do Fundacji Kórnickiej, a w 1938 dobra jaworzyńskie. Jednak dopiero w 1947 na terenach należących do państwa utworzono Park Tatrzański. Pierwszym rezerwatem na jej terenie była Hala Pyszna (górna część Doliny Kościeliskiej).Podział Tatr na Zachodnie, Wysokie i Bielskie (te ostatnie tylko na Słowacji) jest uzasadniony budową geologiczną. Tatry zaliczane są do gór orogenezy alpejskiej. Ich trzon stanowią skały krystaliczne z granitem, który w niektórych miejscach np. w Tatrach Zachodnich i Bielskich jest pokryty dolomitem i wapieniem, z licznymi jaskiniami i innymi zjawiskami krasowymi atrakcyjnymi dla grotołazów. Doliny otaczające szczyty zbudowane są z warstwowej skały osadowej zwanej fliszem. Klimat Tatr, a co za tym idzie ich roślinność, charakteryzuje się piętrowością. Piętro najniższe, czyli piętro regla dolnego, porastają bory świerkowe z domieszką jodły, buka i jaworu. Regiel górny to prawie wyłącznie bór świerkowy. Piętro kosówki (1550-1800) porasta roślinność krzaczasta z przewagą kosodrzewiny. Piętro hal to łąki wysokogórskie z zadziwiająco bogatą roślinnością alpejską. Można tu spotkać wiele gatunków goryczek, goździki, sasankę i szarotkę. Piętro turni zadziwia tym, że i tam można znaleźć zaskakująco dużo roślin, zwykle bardzo niewielkich i rosnących w kępach "przycupniętych" między skałami (np. lepnica bezłodygowa, skalnica tatrzańska). Z tatrzańskich ssaków warto wymienić kozicę, świstaka (które wytworzyły w Tatrach podgatunki: kozicę tatrzańską i świstaka tatrzańskiego), a w niższych partiach jelenia, sarnę, rysia i łasicę. No i oczywiście niepisanego władcę tatrzańskich dolin – niedźwiedzia brunatnego. Wśród ptaków króluje orzeł przedni, charakterystyczny jest też pomurnik, gniazdujący w wyższych partiach gór; można go rozpoznać po czerwonych skrzydłach i niezwykłych zdolnościach wspinaczkowych.
Świstak alpejskiZarówno faunę jak i florę Tatr charakteryzuje duża liczba endemitów, i to nie tylko zachodniokarpackich, czy karpackich, ale nawet tatrzańskich, to znaczy występujących wyłącznie w Tatrach. Świstak tatrzański stanowi podgatunek świstaka alpejskiego. Przez pewien czas groziło mu wyginięcie, do czego przyczynił się góralski przesąd, że jego sadło jest panaceum na różne choroby. Bogata jest endemiczna fauna bezkręgowców (np. Allogamus starmachi). Z endemitów roślinnych warto wymienić trawy, a mianowicie kostrzewę tatrzańską, kostrzewę bezostną i karpacką oraz boimkę dwurzędową, a także rośliny kwiatowe: urdzik karpacki i szafran spiski, zwany też krokusem, który wiosną pokrywa fioletowym dywanem rozległe połacie niektórych szerokich dolin tatrzańskich. Na uwagę zasługują też dębik ośmiopłatkowy, sit skucina i wierzba żyłkowana, relikty epoki lodowcowej.
3 4 3