FUNKCJE
Zadanie 1
Za korzystanie z wody z lokalnego wodociągu w każdym miesiącu trzeba zapłacić stałą opłatę eksploatacyjną w wysokości 3 zł oraz opłatę zależną od wskazań licznika poboru wody 3,20 zł brutto za każdy 1m³ zużytej wody.
a) Zapisz wzór funkcji opisującej zależność wysokości opłaty miesięcznej (y) od ilości zużytej wody (x). Czy jest to funkcja liniowa?
Co jest jej dziedziną?
b) Sporządź tabelkę i wykres tej funkcji.
c) Jaka będzie wysokość rachunku, gdy zużycie wody wyniesie 10m³?
Przy jakim zużyciu wody opłata wyniesie 22,20 zł?

Informacje do zadań: 2,3,4 i 5
Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem: y=-0,05x+45

Zadanie 2
Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200 kilometrów? Zapisz obliczenia/
Zadanie 3
Jaką pojemność ma bak tego samochodu?
Zadnie 4
Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełny bak? Zapisz obliczenia.
Zadanie 5
Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T10:08:06+01:00
A) y-koszt
x-ilość metrów sześciennych
y=3,20x+3 to jest funkcja liniowa
C) y=3,20*10+3
y=32+3
y=35
odp koszt za zużycie 10 m3 wynosi 35 zł

2. y-ilośc benzyny w baku
x-przejechane kilometry
200km- przejechane km
y=0,05x+45
y=0,05*200+45
y=10+45
y=55