WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
1.
a) -4x-7-3x+7=
b) x-2xy+ jedna druga x - jedna trzecia xy =
c) -x²+y²-2x²-2y²=
d) -x²+2x-3x+x²=
e) 4x+4-7x- jedna druga=
f) -2ab+12a-4ab-16a=
2.
a) x²+x-1= dla x= -1
b) 2(-x+4)= dla x= -10
c) 1-y+x= dla x= 2 i y= -1
3.
a) 4a*5b=
b) -3x*jedna trzecia x=
c) -x*(-2x)=
d) jedna druga y * 3t *2y=
e) -xy*(-xy)=
f) -3ab*(-6b)=
CHCĘ OBLICZENIA !!!

2

Odpowiedzi

2010-03-06T10:17:27+01:00
1.
a) -4x-7-3x+7=-7x
b) x-2xy+ ½ x - ⅓ xy =1½x-2⅓xy
c) -x²+y²-2x²-2y²=-3x²-y²
d) -x²+2x-3x+x²=-x
e) 4x+4-7x- ½=-3x+3½
f) -2ab+12a-4ab-16a=-4a-6ab
2.
a) x²+x-1= dla x= -1
(-1)²-1-1=1-1-1=1-2=-1

b) 2(-x+4)= dla x= -10
2(-(-10)+4)=2(10+4)=2*14=28

c) 1-y+x= dla x= 2 i y= -1
1-(-1)+2=1+1+2=4
3.
a) 4a*5b=20ab
b) -3x*⅓ x=-x²
c) -x*(-2x)=2x²
d) ½ y * 3t *2y=3ty²
e) -xy*(-xy)=x²y²
f) -3ab*(-6b)=18ab²
2010-03-06T10:20:10+01:00
A) -7x
b)1/2 x(do kwadratu)-2i jedna trzecia x(do kwadratu)y(do kwadratu)
c)-3x(do potęgi 4)-y(do potęgi 4)
d)5x(do kwadratu)
e)3x+3i jedna druga
f)-6ab-4a
zad2.
a)x(do 3)-1 (-1) (do 3)-1=-1-1=-2
b)2(10(bo -i- daje +)+4)=2*14=28
c)1-(-1)+2=2+2=4
zad3
a)4a*5b=20ab
b) -3x*jedna trzecia x=-x(do 2 potęgi)
c) -x*(-2x)=2(do 2 potęgi)
d) jedna druga y * 3t *2y=2 i jedna druga ty(do2potęgi)
e) -xy*(-xy)=x (do 2)y(do 2)
f) -3ab*(-6b)=0,5ab(do 2 potęgi)

mam nadzieję że pomogłam :-)