1: Ziemia jest oddalona od Słońca o około 15omln km. Z jaką prędkością porusza się wokół Słońca? Możesz przyjąć, że orbita Ziemi jest okręgiem. W rzeczywistości orbita ta jest elipsą(''spłaszczonym'' okręgiem, ale to spłaszczenie jest niewielkie).

2: Suma miar czterech kątów pewnego pięciokąta jest równa 400⁰.Jaką miarę ma piąty kąt?.

3: Oblicz długość boku sześciokąta foremnego, który ma takie samo pole jak kwadrat o boku 5.

PS. Proszę do zadań rysunki jak będą możliwe, wtedy dam jako najlepszą

3

Odpowiedzi

2010-03-06T10:16:45+01:00
Średnica to 64cm
obwód ~ 201 cm
km to ok. 498 obrotów
498 obr/min ~ 8,3 obr/s
ok.500/min
więc
ok. 30000/h .
-----------------------------------------------------------
n-2)*180°"
α - miara 5 kąta
Suma kw =(5 - 2)*180°=3*180°=540°
α =540°-400°=140°
Odp. Miara piątego kąta to 140°.
-----------------------------------------------------------
a²=5²=25cm²
6a²√3:4=25
6a²√3=100
a²√3=¹⁰⁰/₆
a²=100√3:18
a=10⁴√3/3√2

odp. 10⁴√3/3√2 .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:35:01+01:00
Zad 1
v - predkosc
t - czas obiegu Ziemi wokol slonca
t = 365 1/4 dni
Ob - długość orbity ziemskiej

Ob=2πr=2π*150 000 000 km = 942 000 000 km
v = Ob/t
v = 942 000 000 km/365,25 d=2 580 000 km/d=61 920 000 km/h

zad 2
n - liczba bokow
n=5
α - nasz "piaty" kat
β+γ+δ+µ=400 - suma pozostałych kątów

suma katow w n-kacie to:
(n-2)*180=3*180=540
α+β+γ+δ+µ=540
α + 400 = 540
α = 140

zad 3
a - dl boku szesciokata
Pk - pole kwadratu o boku 5
Ps - pole szesciokata foremnego o boku a

Pole szesciokata foremnego:
Ps=3a²*√3/2
pole kwadratu
Pk=5*5=25

Pk=Ps
25=3a²*√3/2
a²=50/3√3=50√3/9
a=5*√2*⁴√3/3
a=3,102..

dodaje rysunki do zad 1 i 3, do drugiego nawet nie bylo zbytnio co narysowac, wiec nie dodalem.
2010-03-06T15:30:52+01:00
Średnica = 64cm
obwód ~ 201 cm
km = ok. 498 obrotów
498 obr/min ~ 8,3 obr/sek
ok.500/min
w takim razie
ok. 30000/h .
-----------------------------------------------------------
n-2)*180°"
a - miara 5 kąta
Suma kw =(5 - 2)*180°=3*180°=540°
a =540°-400°=140°
Odp. Miara kąta a to 140°.
-----------------------------------------------------------
a²=5²=25cm²
6a²√3:4=25
6a²√3=100
a²√3=¹⁰⁰/₆
a²=100√3:18
a=10⁴√3/3√2

odp. 10⁴√3/3√2 .