1. Wskaż lata, okoliczności i państwa jakie wzięły udział w II wojnie światowej (Polska)

2. Jaką rolę odegrał naród żydowski i jakie były koleje jego losów w okresie II wojny światowej (getta)


3. Role gen. Władysława Sikorskiego w walce narodowowyzwoleńczej.

4. Udział walki krajowej w walce o niepodległość (powstanie warszawskie 01.08.1944)


5. Przyczyny podziału Europy (NATO - żelazna kurtyna, mur berliński)


Może trochę mało pkt. ale proszęę o pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-06T10:27:17+01:00
1) 1 września 1939 początek II wojny światowej, hitlerowskie Niemcy napadają na Polskę o 5.45. Trzeciego września 1939 roku nasi sojusznicy wypowiadają wojnę III Rzeszy, lecz nie wspierają nas w walce z wojskami niemieckimi. 17 wrześnie ZSRR zgodnie z planem Ribbentrop-Mołotow (z 23 sierpnia) napada na II Rzeczpospolitą. 7 XII 1941 Japonia bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny atakuję amerykańską bazę wojskową Pearl Harbor. W tych okolicznościach Stany Zjednoczone są zmuszone do przyłączenia się do Aliantów i współpracy ze Związkiem Sowieckim. Państwa OSI: III Rzesza, Włochy, Japonia. Alianci i ich sojusznicy: Wielka Brytania, USA, ZSRR, Polska.
2010-03-06T11:50:04+01:00
Panśtwa biorące udział w II Wojnie Światowej.

*Niemcy napadły Polskę 1 września bez wypowiedzenia wojny.1 wrzesien 1939

*Rosja na mocy paktu Ribentrop Mołotow zaatakowała Polskę uzasadniłą to tym że muszą zapobiec ataku Polski na Ukraine i Białoruś. Zaatakowała 1939 .

*Anglia i Francja sojusznicy Polski jednak jedynie wypowiedziały wojne niemcom a dzialalnosc wojskowa ograniczyly do zrzucenia ulotek informacyjnych na teren Niemiec`.

*USA przystapili do wojny po ataku an Pearl Harbor przez Japonię

*Włochy sojusznik niemiec rownież nazisci dzialai glownie w afryce.

*Japonia tak jak wlochy czlonek Ośi Wojna na oceanie spokojnym.


Ad 2.

Naród żydowski byl w cssie II wojny swiatowej przesladowany prze hitlerowcow zydow przetrzymywano w gettach warszawa i lodz a z tamtąd wywożono do obozów koncentracyjnych.

Ad 3.

W 1939, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wrześniowej (25 sierpnia), domagał się od marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego przydziału do jednostki frontowej, lecz go nie otrzymał. Nie zaprzestał jednak kolejnych prób dotarcia do Wodza Naczelnego, przygotowując nowe pismo i wręczając je emerytowanemu majorowi Julianowi Malinowskiemu, który miał je przekazać Rydzowi-Śmigłemu. Usiłowania te nie przyniosły jednak zamierzonego skutku
W takich okolicznościach przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie już 28 września, a więc jeszcze przed ustaniem walk w Polsce, podjął się – za przyzwoleniem aliantów – tworzenia polskiej armii na uchodźstwie.

Ad 4.

Nienawisc Aliantow i Rosjan
Zelazna kurtyna panstwa bloku nwschodniego za mureem berlinskim

Nato sojusz polnocnoatlantycki przeciwko Paktowi Warszawskiemu ZSRR