1.Opisz w jaki sposób zapewnisz dalszą opiekę poszkodowanemu z obrażeniami kręgosłupa
2.Wymień sposoby prowizorycznego unieruchamiania kręgosłupa szyjnego osoby rannej
3.W jaki sposób należy wykonać kołnierz Schantza
4.Jakie zabezpieczenia głowy i kręgosłupa są stosowane w nowoczesnych samochodach osobowych
5.Jak działania profilaktyczne należy przedsięwziąć aby zmniejszyć liczbę ofiar bezmyślnych skoków do wody

1

Odpowiedzi

2010-03-06T11:29:22+01:00
1.Udzielając pierwszej pomocy w przypadku urazu kręgosłupa,należy:
1)ocenić sytuację , bezpieczeństwo i stan ogólny poszkodowanego
2)wezwać pomoc specjalistyczną
3)uspokoić poszkodowanego i zakazać mu poruszania się
4)pozostawić poszkodowanego w takiej pozycji w jakiej znajduję się po urazie(nie przesuwac poszkodowanego)
5)zabezpieczyć głowę poszkodowanego przed ruchami poprzez:
-utrzymanie głowy poszkodowanego w osi kręgosłupa własnymi rękami
-worki z piaskiem ,teczki,części garderoby itp. po obu stronach głowy
-zrolowany koc,części garderoby dookoła głowy i ramion poszkodowanego
-kołnierz Schantza(chusty trójkątne,części garderoby,gazety)


2.Przy unierychamianiu kręgosłupa szyjnego jedna osoba podtrzymuje głowę poszkodowanego,a druga wykonuje unieruchomienie.Po wykonaniu unieruchomienia nadal należy podtrzymywać głowę poszkodowanego.


3.Chusty trójkątne,części garderoby,gazety

4.Poduszki powietrzne, oparcia na głowę

5. na kąpieliskach powinno być więcej ratowników
61 4 61