Odpowiedzi

2010-03-06T10:16:01+01:00
Przyrodę dzielimy na :
naturalną- brak inferencji człowieka, np. rzeki, naturalne lasy, słońce, warunki atmosferyczne

oraz przekształconą:
widać ingerencję człowieka ( czyli człowiek przyrodę przekształcił)
fabryki, domy
3 3 3
2010-03-06T10:18:07+01:00
Przyrodę dzielimy na:
przyrodę ożywioną:
ludzie, rośliny, grzyby,
zwierzęta, bakterie,
czyli są to wszystkie
organizmy żywe

przyrodę nieożywioną:
woda, powietrze,
Słońce, skały,Ziemia
oraz inne elementy kosmosu
5 3 5
2010-03-06T10:50:49+01:00
Przyrodę dzielimy na:
Przyrodę ożywioną: np.zwierzęta,rosliny,gleba,ludzie

przyrodę nieożywioną:np.skały,naturalne zbiorniki wodne,powietrze

naturalną:rośliny,woda,słońce,gleb

przekształcąną przez człowieka:np.budynki mieszkalne,drogi,fabryki,sztuczne zbiorniki wodne,
2 4 2