Odpowiedzi

2010-03-06T10:30:01+01:00
1)Lotar najstarszy syn Ludwika.
2)W 781 r. Karol Wielki wraz z synami Ludwikiem Pobożnym i Pepinem Garbatym otrzymał od papieża Hadriana II królewski diadem. Właściwy akt koronacji miał miejsce podczas koronacji cesarskiej Karola Wielkiego przez papieża Leona III. Einhard opisał go następująco: Gdy król w dniu Bożego Narodzenia wstał po modlitwie u grobu apostoła Piotra, aby uczestniczyć w mszy, papież Leon nałożył mu na głowę koronę i odtąd nosił tytuły patrycjusza, cesarza i augusta.
3)Ponieważ chrześcijanie nie uznawali kultu cesarskiego, spotykali się z prześladowaniami ze strony władz .. Chlodwig I, król Franków z dynastii Merowingów, przyjął chrzest. W połowie VIII wieku na Półwyspie Apenińskim powstało Państwo Kościelne. W roku 800 koronę cesarską uzyskał władca Franków Karol Wielki.
9 4 9