1. Obliczono, że wieloryb płynąc z prędkością 5m/s pokonuje opór wody równy 12 kN. Jaką moc ma wówczas ten wieloryb?
2. Wyznacz moc silnika autobusu, który porusza się z prędkością 54 km/h pokonuje opór powietrza i siłę tarcia równe razem 4 kN.
3.Ile wynosi siła ciągu elektrowozu, którego silnik rozwija moc 3 MW przy stałej prędkości ruchu równej 72 km/h ?
4. Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry, jeżeli jego masa wynosi 80 kg, wysokość skoku 1,8 m, a czas odbicia od powierzchni Ziemi 0,3 s?
5. W wodospadzie o wysokości 60 m w czasie 10 min spada woda o objętości 900 m³ . Oblicz, jaką maksymalną moc można uzyskać z turbin wodnych napędzanych wodą tego wodospadu.
6. Objętość przepływającej wody w rzece w czasie 1 s wynosi 800 m³. Jaką maksymalną moc można uzyskać z tej rzeki, jeżeli ustawić na niej zaporę spiętrzającą wodę do wysokości 20 m ?
7. Jaką pracę wykona gaz popychając tłok w cylindrze silnika spalinowego podczas jednego suwu, jeżeli powierzchnia tłoka wynosi 0,5 dm², długość suwu 10 cm, a średnie ciśnienie gazu 100 Pa?

1

Odpowiedzi

2010-03-06T10:18:48+01:00
Zad.4
Wzory: Dane:
P=W/t P=?
w= F×s m= 60kg
F=m×g h= 1,8m
W=mgs t=0,2 s
więc P= mgs:t

P=10×60×1,8:0,2= 27000W
zad 2.
V=54km/h=15m/s
F=3kN

Jeżeli samochód porusza się ruchem jednostajnym to z pierwszej zasady dynamiki wnioskujemy że siła ciągu samochodu jest równa siłom oporu.

F=3kN
P=F*V
P=3'000N*15m/s=45kW ->moc samochodu
zad.3
Klasycznie jednostki:

[P]=[ \frac{W}{ \frac{m}{s}}]=[ \frac{\frac{J}{s}}{ \frac{m}{s} }]=[ \frac{Nm}{m}]=[N]

albo dochodzimy do SI
[P]=[ \frac{W}{ \frac{m}{s}}]=[ \frac{ \frac{kg \cdot m^2}{s^3} }{ \frac{m}{s}}]= [\frac{kg \cdot m}{s^2}]=[N]

chyba będzie dobrze;d
zad.7
s=0,5dm2=0,005m2
h=10cm=0,1m
p=100pa
F=p/s=100/0,005=20000N
W=20000*0,005=100J
2 2 2