Zadanie 1.
prosta x = -2 jest osią symetrii wykresu funkcji:
A. f(x) = x² - 4x - 3
B. f(x) = -2 ( x -2)² + 4
C. f(x) = x² - 2x + 2
D. f(x) = (x + 2) (x - 3)

zadanie 2.
Wykres funkcji f(x) = -3(x +102)² + 5 nie ma punktów wspólnych z prostą :
A. y = -102
B. y = -5
C. y = 5
D.y = 102

zadanie 3.
Liczby -1 i 2 są miejscami zerowymi funkcji f(x) = 3x² + bx + c , zatem :
A. b = -3 i c = 6
B. b=-1 i c = -2
C. b = -3 i c = -6
D. b = 1 i c = -2

pomocy ! :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T10:59:33+01:00