Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T10:41:57+01:00
A) -x²-2x+15=0
-x²-2x=-15+0
-3x²=-15 /:(-3)
x²=5
b)-4x² + 2x - 5 = 0
-4x²+2x=5-0
-2x²=5 /:(-2)
x²= -5/2(pięć drugich)
c)12x + 7= 21x²
12x-21x²=-7
-9x²=-7 /:(-9)
x²=7/9 (siedem dziewiątych)
d)0.04x² -0.4x = 1
0.44x² =1 /:(0.44)
x²=2.27
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T10:50:54+01:00
A) -x² - 2x +15 = 0
Δ=b²-4ac
Δ=4-4*(-1)*15 = 4 + 60 = 64
√Δ= 8
x₁= -b-√Δ/2a
x₁= 2-8/-2= 3
x₂=-b+√Δ/2a
x₂=2+8/-2 = -5

b) -4x² + 2x - 5 = 0
Δ = 4 - 80 = -76
Δ < 0 , brak miejsc zerowych

c) 12x + 7= 21x²
-21x²+12x-7 = 0
Δ = 144 - 588 = -444
Δ < 0 , brak miejsc zerowych

d) 0.04x² -0.4x = 1
0,04x² - 0,4x - 1 = 0
Δ = 0,16 + 0,16 = 0,32
√Δ ≈ 0,57
x₁= 0,4-0,57/0,08 = 2,85
x₂=0,4+0,570,08= 12,13


ziomek u góry chyba źle to zrobił..
równania kwadratowe rozwiązuje się deltą ;D
1 5 1
2010-03-06T11:45:16+01:00
A) -x² - 2x +15 = 0
a=-1 b=-2 c=15
Δ=b²-4ac
Δ=(-2)²-4*(-1)*15
Δ=4+60
Δ=64
√Δ=8
x₁=-b+√Δ/2a
x₁=2+8/-2
x₁=10/-2
x₁=-5
x₂=-b-√Δ/2a
x₂=2-8=-2
x₂=-6/-2
x₂=3
Miejscami zerowymi funkcji są liczby x₁=-5 i x₂=3

b) -4x² + 2x - 5 = 0
a=-4 b=2 c=-5
Δ=b²-4ac
Δ=2²-4*(-4)*(-5)
Δ=4-80
Δ=-76
Δ < 0
Brak miejsc zerowych ponieważ Δ < 0

c) 12x + 7= 21x²
-21x²+12x+7 = 0
a=-21 b=12 c=7
Δ=b²-4ac
Δ = 12²-4*(-21)*7
Δ = 144+588
Δ =732
√Δ=√732
x₁=-b+√Δ/2a
x₁=-12+√732/-42
x₂=-b-√Δ/2a
x₂=-12-√732/-42
Odpowiedzią są liczby x₁=-12+√732/-42 i x₂=-12-√732/-42