Odpowiedzi

2010-03-06T10:34:30+01:00
Nie wiem z jakiego jesteś regionu :)
ja jestem ze śląska więc masz:

Święty Jacek Odrowąż był kapłanem, imię jego Hiacynt w Polsce przemieniono na Jacek.
Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII wieku (1183 rok - informacja w kościele w Kamieniu Śląskim), zmarł w 1257 roku.
Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem.
Razem z Bł. Czesławem (20 lipca) przyjął od niego habit. Po powrocie do Krakowa założył przy kościele św. Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikanów.
Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy.
Nazwano go Apostołem Północy. Wyniszczony pracą umarł w Krakowie (1257). Od chwili śmierci o. Jacek był czczony jako święty. W zapiskach konwentu klasztornego znajduje się tekst z 1277 roku: "W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać umarłych".
Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów.
Beatyfikował go Klemens VII w 1527 r., kanonizował Klemens VIII w 1594 r.
Jest jednym z najbardziej znanych świętych polskich za
granicą. Patron archidiecezji katowickiej i opolskiej.

TU :
http://www.orso.pttk.pl/sympozja/REF_S15/Wachow15.htm
2010-03-06T16:32:55+01:00
No ale po pierwsze to w jakim regionie mieszkasz??