Odpowiedzi

2010-03-06T11:09:54+01:00
Święte Przymierze powstało z inicjatywy Aleksandra I. Jego celem było utrzymanie porządku ustalonego na kongresie. Interwencja Świętego Przymierza w wybuchu wojny domowej w Hiszpani. Głównymi zasadami, którymi kierować się miały państwa Świętego Przymierza były: zasada równowagi europejskiej, restauracja i legitymizmu.

Cele zakładania tajnych związków:
- walka o odzyskanie niepodległości
- łamanie konstytucji Królestwa Polskiego przez Mikołaja I. (ROZWÓJ TAJNEJ POLICJI, CENZURY)
-Polityka represji prowadzona przez Rosję