Odpowiedzi

2010-03-06T10:41:28+01:00
Pogodą nazywamy chwilowy stan wszystkich zjawisk atmosferycznych w danym miejscu i w określonym czasie. W celu ustalenia stanu pogody obserwuje się jej składniki.

Składniki pogody i przyrządy do ich pomiaru, jednostki :

Temperatura powietrza- termometr, stopnie celcjusza, Fahrenheita lub Kelvina
Usłonecznienie- heliograf,, godiny i minuty
Ciśnienie atmosferyczne- barometr, hektopaskale
wilgotnosc powietrza- higrometr, procenty
opady atmosferyczne- pluwiometr(deszczomierz) , milimetry
wiatr- anemometr(wiatromierz), metry na sekundę lub km na godzinę
40 4 40
2010-03-06T10:48:43+01:00
Pogoda to stan atmosfery w danym miejscu i czasie
składniki pogody: temperatura powietrza, rodzaj i rozmiar opadów, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatrów, usłonecznienie, stopień zachmurzenia i rodzaj chmur.
przyrządy pomiarowe: termometr, barometr, aneroid, deszczomierz, pluwiograf, anemometr, wiatromierz Wilda,
jednostki: stopnie Celsjusza, mm słupa rtęci, pascale, litry na dzień, miesiąc, rok, mm na dzień, miesiąc, rok, stopnie Farenheita, m/s, km/h, stopnie w skali Beaufort'a
82 4 82
2010-03-06T10:53:47+01:00
Pogoda- chwilowy stan atmosferyczny w danym miejscu czasie, określony przez zespół elementów i zjawisk meteorologicznych, takich jak: ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza, rodzaj opadu atmosferycznego wielkość zachmurzenia, mgła czy burze.

Składniki atmosferyczne: Ciśnienie atmosferyczne, Opady atmosferyczne, temperatura powietrza,ciśnienie atmosferyczne,
wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego (insolacja) prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie i rodzaj chmur,opady i osady atmosferyczne - ich rodzaj i wielkość, zjawiska atmosferyczne np. burze, ostatnio podaje się także stężenie alergenów w powietrzu.

Przedmioty pomiarowe- termometr, barometr, wiatromierz, barograf, termograf, Psychrometr, Termo-higrometr, Anemometr,
deszcz milimetry
wiatr metry na sekunde
ciśnienie hektopaskale
wilgotność %
temperatura stopnie celsjusza
18 3 18