Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:58:53+01:00
Powinien być schemat, ale z treści zadania wnioskuję, że oporniki są połączone równolegle a prąd I jest prądem dopływającym do węzła.
R1=5Ω
R2=20Ω
I=1A
I1=?
I2=?
U=?
-----------------------------------------------------
obliczam opór zastępczy oporników połączonych równolegle
Rz=R1*R2/(R1+R2)=5*20/(5+20)=100/25=4Ω
obliczam naapięcie na opornikach (są połączone równolegle a więc napięcie na nich jest to samo
U=I*Rz=1A*4Ω=4V
obliczam prądy
I1=U/R1=4V/5Ω=0,8A
I2=U/R2=4V/20Ω=0,2A
3 3 3