Proszę o pomoc i szybką odp :)

Przedstaw program reform sformułowanych na początku rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego. W jaki sposób Rosja i Prusy pokrzyżowały te plany? Na czym polega tzw. sprawa dysydencka?

Proszę o kilka zdań do każdego punktu :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:11:24+01:00
Reformy sejmu konwokacyjnego:
- komisja dobrego pożytku
- zniesiono prywatne cła
- jednolity system miar i wag
- w komisji skarbowej i wojskowej uchwały zapadały większością głosów
- posłowie mieli kierować dobrem kraju, a nie instrukcjami
- wprowadzono jednolite dla wszystkich cło generalne

Stanisław August Poniatowski
- Korpus Kadetów
- umocnił dochody państwa
- zreformować armię
- powołał namiastkę rządu

Komisja edukacji narodowej

Prawa Kardynalne(podstawowe)
- wolna elekcja
- liberum veto dla spraw ustawodawczych
- prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi
- dominująca pozycja szlachty

Gwarantem praw była Rosja, czyli oznaczało to przyjęcie jej zwierzchnictwa.

Prusy i Rosja pokrzyżowały te plany, wprowadzając prawa kardynalne.

Sprawa dysydencka polega na równouprawnieniu ewangelików.
1 5 1