1.Oblicz liczbę moli NaOH zawartą w 2dm³ 0,1-molowego roztworu.
2. Jaka masa NaNo₃ znajduje się w 300 cm³ roztworu o stężeniu 0,2 mol/dm³.
3. Oblicz ile gramów stałego siarczanu(VI) potasu potrzeba do przygotowania 350cm³ roztworu o stężeniu 0,25mol/dm³.
4. Oblicz masę NH₄Cl zawartą w 750g 0,5 molowego roztworu o gęstości 1,05g/cm³
5. 224dm³ amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych rozpuszczono w 400 g wody, uzyskując roztwór o gęstości 0,9g/cm³. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:00:40+01:00
Oblicz liczbę moli NaOH zawartą w 2dm³ 0,1-molowego roztworu.
n=0,1*2=0,2 mola

2. Jaka masa NaNo₃ znajduje się w 300 cm³ roztworu o stężeniu 0,2 mol/dm³.
n=0,3*0,2=0,06mola

0,06-x g
1-85
x=5,1 g

3. Oblicz ile gramów stałego siarczanu(VI) potasu potrzeba do przygotowania 350cm³ roztworu o stężeniu 0,25mol/dm³.
n=0,35*0,25=0,0875 mola

0,0875-xg
1-98
x=8,575 g

4. Oblicz masę NH₄Cl zawartą w 750g 0,5 molowego roztworu o gęstości 1,05g/cm³

v= m/d=750/1,05=714,28 cm3
v=0,7 dm3
n=0,7*0,5=0,35mola
0,35-xg
1-53,5
x=18,725 g

5. 224dm³ amoniaku odmierzonego w warunkach
normalnych rozpuszczono w 400
g wody, uzyskując roztwór o gęstości 0,9g/cm³. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

v=0,9*400=360cm3=0,36 dm
v=224+0,36=224,36

m amoniaku:
224-x
22,4-17
x=170g

170g = x moli
17-1
x=10moli

cm=n/v
cm=10/224,36
cm=22,436 mol/dm3
3 3 3