W trójkącie prostokątnym bok jest o 3cm dłuższy od wysokosci.Oblicz długos boku trójkąta.Podaj przybliżenie dziesiętne w wyniku z dokładnoscia do 1cm


w trojkącie rownoramienym w obwodzie 32cm wysokosc poprowadzona na podstawe ma długosc 8cm.Oblicz długosc boków trojkąta

1

Odpowiedzi

2010-03-06T11:36:11+01:00
Zadanie 2
boli równoramienne określamy jako a, podstawe jako 2x
obliczamy Pitagorasem ile wynosi x
8² + x² = a²
x² = a² - 8² /√
x = a-8

Obliczamy ile wynosi a
a + a + a-8 + a-8 = 32
4a = 32 +16
4a = 48 / : 4
a = 12

każdy bok równoramienny ma 12cm

x = a-8
x=12-8=4
x=4
2x = 2 *4 = 8
podstawa jest równa 8 cm

spr.
12+12+8=12+20=32
1 5 1