Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T15:23:58+01:00
H = 90° - φ - 23°27'
(23°27' odejmujemy ponieważ tego dnia w tym miejscu Słońce było widać z północy - czyli miejsce jest na południu)
φ = 90° - h - 23°27'

h = 32°33'

φ = 90° - 32°33' - 23°27' = 34°S

1° = 4 min
8h = 60min x 8 = 480 min
480 min : 4 min = 120°
(to miejsce jest 120° na zachód od Warszawy, ponieważ Słońce góruje później, niż tam)

120° - 21°00'E = 99°W

Odp.: Współrzędne tego miejsca to:
34°S ; 99°W.