Zad.1
Prostokąt o wymiarach 6cm na 2 cm obracamy wokół krótszego boku . Jaka jest średnica podstawy otrzymanego walca ?
Zad.2
Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 2 i 4 obraca się wokół krótszej przyprostokątnej . Jaki jest stosunek długości tworzącej otrzymanego stożka do długości promienia podstawy ?
Zad.3
Trójkąt prostokątny równoramienny o przeciwprostokątnej długości 6 pierwiastków z dwóch obraca się wokół przyprostokątnej . jakie pole ma przekrój osiowy otrzymanego stożka ?

pilne !!!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T11:03:49+01:00
1
moim zdaniem to będzie 12 ponieważ 6 x 2 =12 bo obracamy bokiem 6 cm który wtedy jest promieniem a r = 1/2 średnicy więc średnica 12 cm
2
majac trójkąt prostokątny liczmy przeciwprostokątną, która jest jednoczesnie tworząca stożka

z tw. pitagorasa = 16 + 4
czyli l = 2

jezeli trojkąt obracamy wokół krótszej przyprostokatnej to promieniem r bedzie przyprostokątna długości 4

czyli = 2 / 4

co po skroceniu daje nam () / 2

3
a - bok trójkąta
d - przeciwprostokątna = 6√2 = a√2
(a√2)² = (6√2)²
a = 6
przekrój osiowy stożka jest trójkątem równoramiennym o długości podstawy = 2a i wysokości = a
Pp - pole przekroju = 2a razy a/2 = 2a²/2 = a² = 6² = 36
odp
pole przekroju = 36
15 3 15
2010-03-06T11:11:45+01:00
Ad. 1
H=2 cm(wysokość walca)
r=6 cm(promień podstawy walca)

2r=12 cm(średnica walca)

ad.2
a=2
b=4(promień podstawy stożka)

z tw. Pitagorasa
l²=a²+b²
l²=4+16
l²=20
l=2√5

l/r=2√5/4=½√5

ad. 3
c=6√2(przeciwprostokatna)
a=6(przyprostokątna, wysokość stożka, promień podstawy)
P=36(pole przekroju stożka)
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:39:55+01:00
Zadanie 1

6+6=12

Odp. Średnica podstawy tego walca wynosi 12 cm

zadanie 2

2 kwadrat+4 kwadrat =l kwadrat

4+16=l kwadrat
l=2 pierwiastki z 5

stosunek tych dlugosci to :
2 pierwiastki z 5 : 4

zadanie 3

ten trojkat to polowa kwadratu, a wiec przyprostakatne wynosza 6
wysokosc stozka =6
srednica stozka=12

wiec:
6*12/2=36

Odp. Pole przekroju poprzecznego wynosi 36 cm kwadratowych
22 4 22