Odpowiedzi

2010-03-06T11:54:33+01:00
Kiedy mam wolny czas, zawsze mam wiele pomysłów co robić. Często spotykam się z moimi przyjaciółmi. Idziemy do parku albo centrum handlowego. W parku lubimy jeździć na desce, biegać i rozmawiać. W centrum handolowym mierzymy śmieszne ubrania! Czasem lubię iść do miasta sam i robić wiele zdjęć ludziom, zwierzętom, budynkom. Kocham to! W lecie także jeżdżę dużo na rowerze.
Kiedy na dworze pada zostaję w domu i czytam ksiązkę lub oglądam telewizję.
Niestety nie mam zbyt wiele wolnego czasu, ale myślę, że to lepsze niż nudzenie się cały dzień.When I have free time I always have a lot of ideas what to do. I often meet my friends. We go to park or shopping malls. In park we like skateboarding, running and talking. In shopping mall we like to trying on some funny clothes! Sometimes I like to go to town alone and I take a lot of photos of people, animals, buildings. I love it! In summer I also ride bicycyle a lot!
When it's raining outside I stay at home and I read a book or watch television. Unfortunetly I don't have too much free time but I think it's better than borning all day.

2010-03-06T12:08:15+01:00
I have a little free time unfortunatelly. But when i have i like spend free time with my friends. I like play with them in football or tennis. In home i like play in board games with my mother or play chess with my order brother. In the evening i sometimes read interesting books about my favourite pop stars. O often watch TV with my fother. We very like watch sports match. At the weekends i very like spend time outdoors. On example I take my dog for a walk. on summer i very like swimming in the sea in my free time.

Mam mało wolnego czasu niestety.Ale kiedy go mam lubię spędzać czas z moimi przyjaciółmi. Ja lubię grac z nimi w piłkę nożną lub w tenisa. W domu lubię grac w gry planszowe z mamą lub grać w szach ze starszym bratem. Wieczorami czytam czasami interesujące książki o moich ulubionych gwiazdach. Często oglądam telewizje z moim tatą. My bardzo lubimy oglądać mecze sportowe. W weeekendy lubię spędzać czas na dworze. Na przykład zabieram mojego psa na spacer. Latem bardzo lobię pływać w morzu w moim wolnym czasie.