3. Obrotny Grześ w przeddzień dnia Kobiet kupił za 110zł żonkile i tulipany, płacąc za żonkila 80 gr a za tulipana 1zł.Następnego dnia sprzedał tulipany po 1,60zł, a żonkile po 1,20zł, otrzymując 168zł. Ile kwiatków kupił Grześ?

Metoda przeciwstawnych współczynników!!!
Układy równań

2

Odpowiedzi

2010-03-06T11:34:51+01:00
X - liczba żonkilów
y - liczba tulipanów

0,8x+y=110 /*(-1,6)
1,2x+1,6y=168

-1,28x-1,6y=-176
+/ 1,2x+1,6y=168
0,08x=8 /:0,08
x=100 - tyle żonkilów kupił Grześ
0,8*100+y=110
y=110-80
y=30 - tyle tulipanów kupił Grześ
100+30=130 - tyle kwiatków kupił Grześ

spr:0,8zł*100+1zł*30=80zł+30zł=110zł
Odp:Grześ kupił 130 kwiatków.
111 4 111
2010-03-06T11:43:24+01:00
X- liczba żonkili
y - liczba tulipanów

x+y=110zł
o,80x+1y=110zł / x10
1,2x+1,6y=168zł / x10
8x+10y = 1100 / :2
12x+16y = 1680
4x + 5y = 550 / x(-3)
-12x-15y = -1650
y = 30

0,80x = 80
x = 100
y = 30
Odp . :grześ kupił 80 żonkili i 100 tulipanów , razem 130 kwiatkow ;)
97 2 97