Zad.1 Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli podaj 2 przykłady wodorotlenków , których roztwory wodne tworzą zasady.

zad.2
Napisz równania czterech reakcji chemicznych ,które przedstawia schemat.

1.K -> K₂o
2.K₂O ->KOH
3. K ->KOH
4. KOH ->Al (OH)₃

zad.3
Należy sporządzić 5-procentowy roztwór zasady potasowej. Oblicz ilu gramów wody i ilu gramów wodorotlenku potasu należy użyć aby otrzymać 0,2 kg tego roztworu.

ma wyjść wynik 10g KOH i 190 g H₂O

1

Odpowiedzi

2010-03-06T11:23:31+01:00
Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli podaj 2 przykłady wodorotlenków , których roztwory wodne tworzą zasady.

Naoh
KOH

zad.2
Napisz równania czterech reakcji chemicznych ,które przedstawia schemat.

1.K -> K₂o
2k + 1/2 o2 -> k2o

2.K₂O ->KOH
K2 O + h2o ->2 KOH
3. K ->KOH
K + h20-> KOH + 1/2h2
4. KOH ->Al (OH)₃
3KOH + ALcl3 -> al(oh)3 + 3kcl

zad.3
Należy sporządzić 5-procentowy roztwór zasady potasowej. Oblicz ilu gramów wody i ilu gramów wodorotlenku potasu należy użyć aby otrzymać 0,2 kg tego roztworu.

cp=5%
mr=200g

ms= 5*200/100
ms=10 g KOH


200-10=190g wody
3 3 3