Potrzebuję zadanie na jeden z tych tematów ma być na minimum na 2 strony A4.

1. Prawidłowe przeżycie okresu narzeczeństwa drogą do szczęścia w małżeństwie i rodzinie.

2. W jaki sposób rozumny i racjonalny może młody człowiek być zaangażowany w wierze w świecie

3. Jesteś mędrcem znającym wiele spraw i piszesz list do młodego człowieka by poradzić mu jak ma postępować. Ukaż mu drogę pomiedzy minimalnymi a maksymalnymi wymaganiami godnego życia (uwzględniająć 5 przykazań Kościelnych i 8 Błogosławieństw)

1

Odpowiedzi

2010-03-06T14:49:49+01:00
Narzeczeństwo nie jest tylko czasem przejściowym, poczekalnią w drodze do małżeństwa. Jest pierwszym etapem małżeństwa, czasem dorastania do dojrzałej miłości, okresem w którym mamy szansę na głębsze poznanie się, uczenie się siebie nawzajem, wypracowanie wspólnych życiowych celów. To czas poznania rodziny przyszłej żony czy przyszłego męża oraz stworzenia materialnych podstaw do wspólnego życia. Zadbajmy o to by go owocnie przeżyć, zdobyć odpowiednią wiedzę na temat pożycia małżeńskiego, płciowości i planowania rodziny.
Narzeczeństwo jest filarem, na którym będzie opierało się małżeństwo. Filar jest podstawą - musi być solidnie zbudowany. Związek dwojga ludzi zaczyna się zwykle od uczucia zakochania, fascynacji drugą osobą. Niestety jest to tylko pożądanie – coś silnego i obezwładniającego, jednak.. ślepego! Nie można zatrzymać się na tym etapie, gdyż nie jest on miłością. Można go jednak wykorzystać jako bodziec do pracy nad sobą i swoim związkiem. Zakochanie i fascynacja są nietrwałe – zależne od nastroju, z czasem zaś w ogóle mijają. Związek dwojga ludzi nie może być zbudowany na tak niestabilnym fundamencie. Trzeba iść dalej, głębiej – rozwijać go, pracować nad sobą, by umieć poświęcić się dla drugiej osoby. Zakochanie przekształcić w miłość, uczucie w świadomą decyzję, w trwałą postawę.W pracy nad owocnym budowaniem narzeczeństwa pomogą Wam: lektura wartościowych książek (pogłębiających wiedzę na temat małżeństwa i rodziny; budowania relacji międzyosobowych; poznawania siebie i drugiego człowieka), słuchanie audycji dotyczących relacji damsko - męskich, (np. Jacka Pulikowskiego, ks. Piotra Pawlukiewicza), uczestniczenie w kursach przedmałżeńskich, konferencjach (organizowanych przez różne wspólnoty, stowarzyszenia studenckie) czy warsztatach dla zakochanych. Ogromne znaczenie mają też rozmowy między samymi narzeczonymi.Warto troszczyć się o swoje narzeczeństwo, gdyż jest to najlepsza droga do dobrego małżeństwa.