Odpowiedzi

2010-03-06T11:47:29+01:00
Ile wody i ile dziesięciowodnego krystalicznego siarczanu (VI) sodu potrzeba do otrzymania 710 g 10 % roztworu siarczanu (VI) sodu ?

Na2so4 =46+32+65=142g

Na2so4 * 10H20 = 142 + 180=322

mr=710g
cp=10%

ms=710*10/100=71 g


71-x
142-322
x=161 na2so4 * 10h2O


odp:
710-161=549 g h2o
161g soli 10-wodnejNajlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:59:02+01:00
Masa Na₂SO₄ = 142g
masa Na₂SO₄*10H₂O = 322g

ms = 710g*10% = 710g*0,1 = 71g

proporcja:
x ---------- 71
322 --------- 142

142x=322*71
142x=22862 |:142
x=161

masa Na₂SO₄*10H₂O = 161g
masa H₂O = 710g-161g = 549g