1.oblicz wartosc liczbowa wyrazenia:
-3a²=2b=1 dla a=1/3 b=-1
2x²-y+3 dla x=-½ y=1

2.uporzadkuj jednomian:
-10x*y*x*y*x*x²*y³*(-x)=
-4*(-y)*x*y²*x*x*y³*(-y)=

3.uprosc wyrazenia:
4y-2y+3y-8y+2y-4y=
2x+(3x-2z)+(3z-2x)=
3m+2m+m-m-2m-4m=
(m+n)-(2m+3n)+4m=
8x-(4x+6y-5)-(-5y+8x-2)=
-3(x+y)=
(2a+b)-(3a+6b-1)+a+4b=
-5(a-b)=
-2(2y-3y)+3(-y+4x)=

5.Oznaczajac przez a dowolna liczbe naturalna, zapisz wyrazenie okreslajace:
"Liczbe, ktora przy dzieleniu przez 3 daje reszte 2"

2

Odpowiedzi

2010-03-06T12:02:14+01:00
1.oblicz wartosc liczbowa wyrazenia:
-3a²=2b=1 dla a=1/3 b=-1
2x²-y+3 dla x=-½ y=1

-3a²+2b+1=
3* (¹/₃)²+2*(-1)+1=
-3*¹/₉+(-2)+1=
-¹/₃-2+1=-1¹/₃

2x²-y+3=
2*(-½)²-1+3=
2*¼-1+3=
½-1+3=2½

2.uporzadkuj jednomian:
-10x*y*x*y*x*x²*y³*(-x)=
-10x⁴y⁵

-4*(-y)*x*y²*x*x*y³*(-y)=
-4y⁶x³

3.uprosc wyrazenia:
4y-2y+3y-8y+2y-4y=-5y

2x+(3x-2z)+(3z-2x)=
2x+3x-2z+3z-2x=8x-4z

3m+2m+m-m-2m-4m=-m

(m+n)-(2m+3n)+4m=
m+n-2m-3n+4m=3m-2n

8x-(4x+6y-5)-(-5y+8x-2)=
8x-4x-6y+5+5y-8x+2=-4x-y+7

-3(x+y)=-3x-3y

(2a+b)-(3a+6b-1)+a+4b=
2a+b-3a-6b+1+a+4b=-b+1

-5(a-b)=-5a+5b

-2(2y-3y)+3(-y+4x)=
-4y+6y-3y+12x=-y+12x
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:02:56+01:00
1) -3*(1/3)² + 2*(-1) + 1 = -3*1/9 - 2 + 1 = -1/3 - 1 = -4/3
2) 10x⁶y⁵
-4x³y⁷
3) -5y
3x + z
3m
3m-2n
8x-(4x+6y-5)-(-5y+8x-2)= 8x - 4x - 6y + 5 + 5y - 8x + 2 = -4x-y +7
-3x-3y
(2a+b)-(3a+6b-1)+a+4b = 2a+b-3a-6b+1+a+4b = -b+1

-5a+5b
-2(2y-3y)+3(-y+4x)= -4y+6y-3y+13x = -y+13x

5.(a-2):3