Kredyt w wysokości 10 000 zł ma być spłacony jednorazowo wraz z odsetkami po n latach. Co roku bank nalicza od kwoty kredytu, powiększonej o już należne odsetki, 10% odsetek. Na ile lat został zaciągnięty kredyt, jeśli trzeba będzie spłacić 14 641 zł?

2

Odpowiedzi

2010-03-06T12:12:25+01:00
10000*10%=1000
11000*10%=1100
12100*10%=1210
13210*10%=1321
14531
po 5 latach
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:13:38+01:00
1 rok 10000zł+1000=11000zł
2 rok 11000zł+1100=12100zł
3 rok 12100zł+1210=13310zł
4 rok 13310zł+1331=14641zł
został naciągnięty na 4 lata