Zad1. Zyzna gleba jest bardzo bogata w różnorodne formy życia.Do poletku o powierzchni 2,5a można spotkać żywe stworzenia o łącznej wadze 5,5t. Jaka byłaby waga żywej materii znalezionej na powierzchni 1 ara tej gleby?

zad2. Górnicy aby torzeć do złota, węgla lub diamentów drążą szyby i chodniki o głębokości do 3000m. Jaka będzie ta odległość na mapie w skali 1:20000?

zad3. korzystając z diagramu, oblicz ile m3 tlenu znajduje się w pokoju o wypiarach. szer. 4m, dłu. 5m, i wysokość 2,55m.

zad4. najmniejsza wartość temperatury zmierzona w pobliżu bieguna południowego wyniosła minus 84,4C. Najwyższą temperaturą wykazał termometr na Pustyni Libijskiej plus 58C. Ile wynosi auplituda temperatur /

zad5. Z oleju węgla i gazu wytwrza się na ziemi co minutę 40000t dwutlenku węgla. Ile ton dwutlenku powstaje w ciągu doby?

zad. 6 oblicz pole zakreskowanej figury

3

Odpowiedzi

2010-03-06T12:05:40+01:00
Zad.1 odp.2,2 t
zad.2 odp.15cm
zad.3 a gdzie ten diagram?
zad.4 142,4 C
zad.5. 57600000 t
zad.6 ?
Najlepsza Odpowiedź!
  • Fao
  • Rozwiązujący
2010-03-06T12:37:45+01:00
1:
z proporcji
2,5 a - 5,5t
1 a - xt
x= 5,5/2,5 = 2,2t

2:
1 cm to 200m

3000m/200m = 15cm

3:
V= 4x5x2,55 = 51m³ - nie ma diagramu

4:
Amplituda to różnica najmniejszej i największej tem.
58-(-84,3)=142,3

5:
1 doba = 24h = 1440min
1440x 40000t- 57,6 mln ton.
6: nie dałeś załącznika.
2010-03-06T16:09:59+01:00
2,5-5,5t
1-x
x=5,5/2,5
x=2,2

będzie 2,2tony

2.1cm-20000cm-200m
xcm-3000m
x=3000/200
x-15cm

3.4*5*2,55=20*2,55=5,1m sześćiennego

4.58+84,4=142,4

5.40tys t*24*60=57600tys ton

6.nie ma figury