1) Sprawdz czy punkty A=(2,1) B=(-1,3) należa do wykresu funkcji y=-x+3

2)Oblicz długość przekatnej kwadratu o boku 3 cm.

3)Jakie liczby nalezy wstawić do tabelki zamiast a i b aby wielkośc x i y były wprost propocjonalne ?
Tabelka :
-------------------
x|0,3|0,9|b|
y|0,5|a|2,5|

1

Odpowiedzi

2010-03-06T12:21:08+01:00
1)
A (2,1)
B (-1,3)

za x i y podstawiamy liczby z A i B i w ten sposób sprawdzamy, czy one należą do wykresu funkcji y = - x + 3

x y
A (2,1)
1 = - 2 + 3 1 = 1 punkt A należy do wykresu tej funkcji

x y
B (-1,3)
3 = - (- 1) + 3
3 = 1 + 3 3 = 4 punkt B nie należy do wykresu tej funkcji

2)
d = a √2 d = 3 √2
a - bok
a = 3