Aby wznieść się na odpowiednią wysokiośc , pchła musi podczas odbicia uzyskać prędkość 2 m na sekundę .Tę prędkość uzyskuję w czasie 0,8ms _ przez tak krótki czas jej nogi mają kontakt z podłożem. Oblicz przyśpieszenie pchły.

1

Odpowiedzi

2010-03-06T19:45:20+01:00
Dane:
v=2m/s
milisekunda==10⁻³s=0,001s
t=0,8s=0,8^0,001s=0,0008s
Szukane:
a=?
Rozwiązanie:
a=v/t
a=2m/s /0,0008s=2^10000/8 m/s²=2^1250m/s²=2500m/s²