Odpowiedzi

2010-03-06T12:42:51+01:00
Pc= 2Pp+Ppb
Pc - pole całkowite
pp- pole podstawy
ppb- pole powierzchni bocznej

pp=a*h

pp=10dm*4dm=40dm²

ppb=4*(10dm*6dm)=4*60dm=240dm²

pc=2*40dm²+240dm²=80dm²+240dm²=320dm²

V=pp*h
pp-pole podstawy
h-wysokość graniastosłupa

v=40dm²*6dm=240dm³
2010-03-06T12:43:26+01:00
P= 10dm*4dm*2+ 10dm*6dm*4 = 80dm2 + 240dm2 = 320 dm2
v = 10dm*4dm*6dm
v= 40dm2*6dm
v = 240 dm3
2010-03-06T12:53:55+01:00
Obliczenia do objętości :

Pp (pole podstawy) -} 10 dm x 4 dm = 40 dm2

40 dm2 x 6 dm = 240 dm3

Odp.: Objętość tego graniastosłupa wynosi 240 dm3.
Obliczenia do Pola powierzchni :

Pp (pole podstawy) -} 10 dm x 4 dm x 2 = 80 dm2

Pb (pole boczne) -} 10 dm x 6 dm x 4 = 240 dm2

Pc (pole całkowite) -} 240 dm2 + 80 dm2 = 320 dm2

Odp.: Pole powierzchni tego graniastosłupa wynosi 320 dm2.