Proszę was o pomoc....
Maje dzieci które mają lat 10 mają na poniedziałek nauczyć się opowiadać życie Pana Jezusa....
I dlatego proszę was abyście opowiedzieli je z drobnymi szczegółami tak aby one pojęły i mogły to powtórzyć w szkole.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:14:18+01:00
Jezus Chrystus- Bóg który stał się człowiekiem. Jezus pochodził z rodu Dawida i urodził się w Betlejem. Matką jego była Maryja żona cieśli Józefa. Dzieciństwo i młodość spędził w Jerozolimie i Nazarecie. Ok. 27r. p.n.e przyją chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela i rozpoczął działalność jako nauczyciel prorok i uzdrowiciel, głównie w Galilei i Jerozolimie. W swoich kazaniach kierowanych głównie do Żydów mówił o nadejściu Królestwa Bożego, Bogu jako Ojcu. Wzywał do nawrócenia i zapowiadał nadejście sądu ostatecznego. Krytykował żydowskie przepisy i stawiał przed człowiekiem maksymalistyczne zasady i wymagania dotyczące wiary. Powołał on 12 apostołów na uczniów i świadków wiary wyróżniając z nich Piotra ( Mianował go pierwszym papieżem). Nauki Jezusa budziły niepokój faryzeuszy i uczonych w piśmie, oskarżali go o przywłaszczenie Boskiego autorytetu i podważanie Prawa Mojżeszowego. Podczas ostatniej Wieczerzy opowiadał apostołom o sobie. Następnie pojmany w czasie modlitwy, uwięziony a następnie skazany przez poncjusza Piłata na ukrzyżowanie. Trzy dni po śmierci zmartwychstał i stało się to symbolem i podstawą wiary w Jezusa Chrystusa.


Prosze możesz wybrac sobie najważniejsze zdania ;]
2010-03-06T13:08:50+01:00
Myśle że najważniejszym wydarzeniem z życia Jezusa było nauczanie ludzi,pokazywanie im jaką mają obrać drogę aby zostać zbawionym.Dokonywał cudów i uzdrowień a to wszystko dlatego że tak sobie umiłował ludzi.