Odpowiedzi

2010-03-06T12:28:04+01:00
Moim zdaniem tak ponieważ w roku 1946 zwołała Międzynarodową Konferencję Zdrowia gdzie 61 kraji przybyło na konferencjęWładzą naczelną WHO jest Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się raz do roku w Genewie i wyłania na okres 3 lat Komitet Wykonawczy jego skład wchodzą 24 kraje członkowskie i jego zadaniem jest realizacja decyzji i wytycznych Zgromadzenia. Na czele WHO stoi Dyrektor Generalny, wybierany co pięć lat przez Zgromadzenie.