Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:29:56+01:00
Women are the most reliable as they have no memory for the important - na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważnetruth is always paradoxical - prawda jest zawsze paradoksalna.

truth crushed to earth will rise again - prawda wdeptana w ziemię odrośnie.

to fall in love with a woman is to fall in love with life and with oneself - zakochać się w kobiecie to znaczy zakochać się w życiu i w samym sobie

the test of good manners is being able to put up with bad ones - sprawdzianem dobrych manier jest zdolność znoszenia złych manier

the terrible thing about the search for truth is that you find it - najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment, kiedy się ją znajduje.

the more desperate the love the more funny it seems to others - im rozpaczliwsza jest miłość, tym śmieszniejsza wydaje się innym
2010-03-06T12:30:37+01:00
A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of
(zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć)
Oscar Wilde (Fingal O`Flahertie Wills, 1854 - 1900)