Odpowiedzi

2010-03-09T10:12:51+01:00
Ω - prekość kątowa
α - kąt w radianach
ω=α/s = 2π/4=π/2 [rad/s]