Mam zadania z historii do zrobienia a ich nie umiem proszę o pomoc ! ;)

zad.1
Co to jest :
Cesarstwo -
Patrycjusze -
Wojna domowa -
Termy -
mam wybrać wyjaśnienia to tych pojęć.
• to starożytne łaźnie. Tam rzymianie spędzali czas wolny.
• to forma rządów, gdzie władza spoczywa w rękach jednego człowieka.
• byli grupą najbogatszych Rzymian. Mieli duży wpływ na rządzenie państwem.
• to walki wewnątrz kraju pomiędzy jego mieszkańcami.

trzeba wybrać po jednym do każdego ...

zad.2
W obradach zgromadzenia ludowego brali udział :
a) senatorowie
b) konsulowie
c) plebejusze
d) patrycjusze
wybrać 1. odpowiedź

zad.3
Odpowiedz na podane pytania.
1. Jak nazywała się rada , która zatwierdzała nowe prawa i składała się z byłych urzędników ?
2. Jaki tytuł nosili najważniejsi urzędnicy , wybierani spośród patrycjuszy ?
______________________________________________________
proszę dostanieesz najj odpowiedz muszę to mieć na teraz !! ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-06T12:42:49+01:00
Zad.1
Cesarstwo - druga odpowiedź
Patrycjusze - trzecia odpowiedź
Wojna domowa - czwarta odpowiedź
Termy - pierwsza odpowiedź

zad.2
Odp. C

zad.3
1. senat
2. konsul
4 4 4
2010-03-06T12:48:54+01:00
Zad.1
Co to jest :
Cesarstwo - • to forma rządów, gdzie władza spoczywa w rękach jednego człowieka.
Patrycjusze - .• byli grupą najbogatszych Rzymian. Mieli duży wpływ na rządzenie państwem.
Wojna domowa - • to walki wewnątrz kraju pomiędzy jego mieszkańcami.
Termy -• to starożytne łaźnie. Tam rzymianie spędzali czas wolny

zad.2
W obradach zgromadzenia ludowego brali udział :
c)
zad.3
Odpowiedz na podane pytania.
1. Jak nazywała się rada , która zatwierdzała nowe prawa i składała się z byłych urzędników ? senat
2. Jaki tytuł nosili najważniejsi urzędnicy , wybierani spośród patrycjuszy ?
konsulowie

Mam nadzieję że pomogłam :)
4 5 4