Proszę o pomoc w tych zadaniach w języku C++....
1.Napisz funkcję suma() wyznaczającą sumę dwóch zadanych liczb całkowitych. Napisz program wykorzystujący funkcję suma().
2.Napisz funkcję roznica() wyznaczającą różnicę dwóch zadanych liczb całkowitych. Działanie funkcji sprawdź pisząc odpowiedni program.
3.Napisz funkcję iloczyn() wyznaczającą iloczyn dwóch zadanych liczb całkowitych. Działanie funkcji sprawdź pisząc odpowiedni program.
4.Napisz funkcję iloraz() wyznaczającą iloraz dwóch zadanych liczb całkowitych. Działanie funkcji sprawdź pisząc odpowiedni program.
5.Napisz funkcję liczby_pitagorejskie(), która ma trzy parametry formalne a, b, c, będące liczbami całkowitymi. Wartością funkcji jest jeden, jeśli zadane liczby są liczbami pitagorejskimi oraz zero w przeciwnym wypadku. Liczby pitagorejskie spełniają warunek: a*a+b*b=c*c.
6.Napisz program wykorzystujący funkcję liczby_pitagorejskie() z poprzedniego zadania. Program ma drukować na ekranie wszystkie trójki liczb pitagorejskich z zakresu od 1 do 10.
7.Napisz funkcję, która stwierdza, czy zadana jako parametr liczba całkowita jest liczbą pierwszą. Wartością funkcji ma być jeden, jeśli liczba spełnia warunek oraz zero w przeciwnym wypadku.
8.Napisz funkcję, która wyznacza maksimum z dwóch zadanych liczb całkowitych. Wartością funkcji ma być większa spośród liczb.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:09:18+01:00
Zadania wklejam na wklej.org i tutaj podaję linki.

1. http://wklej.org/id/291180/txt/
2. http://wklej.org/id/291181/txt/
3. http://wklej.org/id/291184/txt/
4. http://wklej.org/id/291188/txt/
5. http://wklej.org/id/291191/txt/
6. http://wklej.org/id/291200/txt/
7. http://wklej.org/id/291210/txt/ (wykorzystuję sito eratostenesa)
8. http://wklej.org/id/291211/txt/