C++

Mamy do dyspozycji n ciężarówek. Każda ciężarówka jest opisana za pomocą napisu złożonego z co najmniej 1 i co najwyżej 250 małych liter alfabetu angielskiego (od a do z). Masa ciężarówki jest podana jako długość napisu. Wszystkie ciężarówki różnią się masami.

Opracuj program, który wczytuje ze standardowego wejscia liczbę ciężarówek oraz ich opis każdy w oddzielnym wierszu i zapisuje ten opis do standardowego wyjścia w kolejności rosnącej.

Przykład - Dla danych:
4
aabbcc
klm
z
ns
poprawną odpowiedzią jest:
z
ns
klm
aabbcc

1

Odpowiedzi

2010-03-06T13:30:08+01:00
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

int main(){
vector<string> tab;
int tests;
string curr;
cin>>tests;
for(int i=0;i!=tests;++i){cin>>curr; tab.push_back(curr);}
sort(tab.begin(),tab.end());
reverse(tab.begin(),tab.end());
for(int i=0;i<tab.size();++i){
cout<<tab[i]<<endl;
}
}