Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:07:20+01:00
Siła ma tu wartość stałą - gdyż z wykresu wynika że praca jest wprostproporcjonalna do przemieszczenia.
Gdy wielkości są do siebie wprostproporcjonalne to ich iloczyn jest stały.
Zresztą to wynika z obliczeń
W = F × s
F = W/s
dla I pary pkt
W₁ = 30 J
S₁ = 1,5 cm = 0,015 m
F₁ = W₁/S₁ = 30 J/ 0,015 m = 2000 N
dla II pary pkt
F₂ = W₂/S₂ = 60 J/ 0,03 m = 2000 N
dla III pkt
F₃ = W₃/S₃ = 90 J/ 0,045 m = 2000 N
4 5 4