Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:51:29+01:00
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K w Szczecinie.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska została utworzona w grudniu 1988 roku z inicjatywy 48 osób fizycznych i 26 osób prawnych. Wśród założycieli znaleźli się wybitni działacze ekologiczni, dziennikarze i menadżerowie przejęci wspólną troską o stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju. W gronie inicjatorów znalazły się również proekologiczne organizacje społeczne i duże jednostki gospodarcze.

WF (dawniej World Wildlife Fund) powstał w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

WWF w Polsce:

WWF prowadzi w Polsce łącznie dziesięć projektów, dotyczących ochrony rzek, lasów, klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju i tradycyjnego, proekologicznego rolnictwa.

Główną siedzibą WWF w Polsce jest, utworzone w 2000 roku, biuro w Warszawie. Dla potrzeb realizacji projektów ochrony przyrody na obszarze kraju działają także dwa biura regionalne: w Białymstoku i we Wrocławiu.
1 5 1