Zad1
szklanka wody została napełniona po brzegi wodą.Kiedy wyleje się z niej więcej wody: gdy wrzucimy 20 gramową bryłkę żelaza czy gdy wrzucimy 20 gramową bryłkę złota?

zad2
oblicz:
a) jaka jest gęstość substancji, jeśli wykonane z niej ciało o masie 36 g ma objętość 12 cm³?
b) jaka jest gęstość cieczy jeśli 5 l tej cieczy ma masę 4,5 kg? odp. podaj w g/cm³

zad3
jaką mase ma stalowy klocek o wymiarach 4cm x 3cm x 3 cm?

zad4
złota obrączka ma masę 2,5 g.Jaka jest objętość obrączki?

zad 6

piłka futbolowa ma średnicę 22 cm i masę 430 g. oblicz jaką miałaby masę gdyby była wypełniona:
a)wodą
b)żelazem
c)złotem

(kula o średnicy d ma objętoś w przybliżeniu równą 1/2 d³)


prosze o wszystkie zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T14:02:10+01:00
Zad.1.
musimy policzyć, co ma większą objętość.
V=m:d
V bryłki żelaza = 20g:7,8g/cm3 = 2,56cm3 (w zaokrągleniu)
V bryłki złota = 20g:19,3g/cm3 = 1,04cm3 (w zaokrągleniu)
odp.: kiedy wrzucimy bryłkę żelaza.


zad.2.
d=m/v
a) d=36g:12cm3 = 3g/cm3
b) 5l=5dm3=5000cm3
4,5kg=450dag=4500g
d=4500g:5000cm3=0,9g/cm3


zad.3.
v=4cm*3cm*3cm=36cm3
d=8g/cm3
m=d*v
m=8g/cm3*36cm3=288g


zad.4.
m=2,5g
d=19,3g/cm3
v=m:d
v=2,5g:19,3g/cm3=0,13cm3 (w zaokrągleniu)


zad.6.
V=0,5*(22)³=5324cm3
m=d*v
a)
gęstość=1g/cm3
m=1g/cm3*5324cm3=5324g=5,324kg
b)
gęstość=7,8g/cm3
m=7,8g/cm3*5324cm3=41527,2g=41,5272kg
c)
gęstość=19,3g/cm3
m=19,3g/cm3*5324cm3=102753,2g=102,7532kg
22 4 22