1. uzgodbnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy tych równań:
a) N2+H2 -> NH3
B) Fe + NCl -> FeCl2 + H2
C) N2+ O2 -> NO
D) Mn + O2 -> Mn2O7
E) Al + H2S -> Al2S3 + H2
F) Al2O3 + HCl -> AlCl3 + H20

(Te wszytkie 2,3, to są te mAłe prawie pod symbolem.)
prosze o pomoc!

1

Odpowiedzi

2016-08-02T13:34:21+02:00