Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-21T17:34:39+02:00
D₁=12
P=96
P=½d₁×d₂
96=½×12×d₂
96=6d₂ [/:6]
d₂=16

½×d₁=½×12=6
½×d₂=½×16=8
(aby zrozumieć wykonaj rysunek)

(przekątne przecinają się pod kątem prostym dzieląc się na równe połowy)
(bok obliczamy z twierdzenia pitagorasa)
a²=6²+8²
a²=36+64
√a²=√100
a=10

Odp. Bok rombu wynosi 10.
2009-10-21T17:36:08+02:00
P=p*q:2
96=12*q:2
96:12:2=q
16=q
16:2=8-pol przekatnej
12:2=6 pol drugiej przekatnej
6²+8²=x²
36+64=x²
100=x²
√100=x
10=x
Odp:Bok tego rombu będzie równy 10.