7. Podczas pobytu nad jeziorem Tomek wypożyczył kajak w wypożyczalni A, a Maciek – w wypożyczalni
B.
Wypożyczalnia A
Cena wypożyczenia kajaka: 12 zł i dodatkowo
4 zł za każdą godzinę używania
Wypożyczalnia B
Cena wypożyczenia kajaka: 15 zł i dodatkowo
3 zł za każdą godzinę używania
a) Na ile godzin chłopcy powinni wypożyczyć kajaki, aby każdy z nich poniósł taki sam koszt?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Która z ofert jest korzystniejsza, jeśli chcemy wypożyczyć kajak na 2 godziny, a która – jeśli
na 5 godzin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .
*11. Pan Piotr wpłacił 2000 zł do banku „Fortuna”, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz, ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku,
a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony
podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?

2

Odpowiedzi

2009-10-21T17:34:38+02:00
1. a) na 3h


b) na 2 godziny wypozyczalnia A
na 5 gdzin wpozyczalnia B
2009-10-21T17:39:12+02:00
A)
12zł + 4zł = 16zł
15zł + 3zł = 18zł

12zł + 2 × 4zł = 20zł
15zł + 2 × 3zł = 21zł

12zł + 3 × 4zł = 24zł
15zł + 3 × 3zł = 24zł

odp. Chłopcy powinni wypożyczyć kajaki na 3godziny.

b)
wypożyczalnia A
12zł + 2 × 4zł = 20zł

wypożyczalnia B
15zł + 2 × 3zł = 21zł

wypożyczalnia A
12zł + 5 × 4zł = 32zł

wypożyczalnia B
15zł + 5 × 3zł = 30zł

odp. Jeśli chcemy wypożyczyć kajak na 2 godziny, korzystniejszą ofertę posiada wypożyczalnia A,
a jeśli na 5 godzin - wypożyczalnia B.