Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:41:53+01:00
A)

A=(-2,3)
B=(-2,2)
C=(2,0)


Jeżeli wyznaczam prostą z zawierającą dwa dane punkty, a więc w tym przypadku, boki trójkąta, to mogę skorzystać ze wzoru:


y - Yb = (Ya - Yb)/ (XA - XB) i wtedy to pomnożyć przez X-Xb.

Xa= -2 i Ya= 3
Xb= -2 i Yb= 2
Prosta zawierająca bok AB:
y - 2= ( 3-2) / (-2-(-2)) * ( x - (-2))


y - 2= 0 * (x + 2)
y-2=0
y=2
Prosta zawierająca bok BC:

B=(-2,2)
C=(2,0)


y - 0= (2-0) / ( -2-2) * ( x -2)
y= -0,5x + 1
Prosta zawierająca bok AC:

A=(-2,3)
C=(2,0)

y - 0= (3 - 0) / ( -2 -2) * ( x - 2)


y= - ¾ * (x - 2)


y= -0,75x + 1,5


b)

Ja bym zrobiła to w ten sposób, że narysowałabym ten trójkąt w układzie współrzędnych. Następnie na tym układzie odszukałabym odcinek będący wysokością tego trójkąta. Z mojego rysunku wynika, że te punkty to C=(2,0) i niech będzie D=(-2,0).

I teraz żeby wyznaczyć długość tego odcinka muszę skorzystać ze wzrou na długość odcinka, a więc:

I CD I = ( x2 - x1 )² + (y2 - y1)² (oczywiście cały ten wzór jest pod pierwiastkiem drugiego stopnia).


C=(2,0)
D=(-2,0)

x1=2 y1=0
x2=-2 y2=0

I CD I = (-2 - 2)² + (0 - 0)²
I CD I = (-4)²
I CD I = 16 i teraz z tego pierwiastek drugiego stopnia to 4, bo (-4) nie spełnia warunków zadania. :-))12 3 12