1. Komputer kosztował 3000 zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15 %? zapisz obliczenia.

2. W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?

3. Trzy pracownice- Anna, Barbara i Cecylia- podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzyma każda z pań?

4. Po roku użytkowania samochód stracił 13 % swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.

5. Do 80 % solanki o stężeniu 5 % dolano 20 g wody. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu. Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:25:01+01:00
1. 3000 - 100%
x - 15%
0,15*3000= 450
3000-450=2550

2550 -100%
x- 15%
0,15*2550=382,5

2550-382,5=2167,5

Odp. Telewizor będzie kosztował 2167,5zł.

2. 6dag=0,06kg
3kg - 100%
0,06kg - x
x=0,06*100% : 3kg
x=2%
Odp. Stężenie roztworu wynosi 2%.

3. 9+7+4=20
100% - 20
x - 9
x=9*100% : 20
x = 45% <- Anna

100% - 20
x - 7
x=7*100% : 20
x=35% <- Barbara
100%-35%-45%=20% <- Cecylia.

4.87% - 43500
100% - x
x=100%*43500 : 87%
x= 50 000

Odp. Samochód kosztował 50 000 zł.


2010-03-06T18:20:25+01:00
Zad1.15/100 * 3000= 450
3000-450= 2955zł

15/100 * 2955= 443,25
2955-443,25=2511,75zł