Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:32:36+01:00
1. *Miłosierny samarytanin - człowiek, który potrafi zrobić coś bezinteresownie, pomóc komuś nie żądając nic w zamian.

*Caritas- katolicka organizacja charytatywna mające na celu gromadzenie funduszy, żywności dla ludzi potrzebujących.

2 i 3.
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie opowiada historię napadniętego człowieka, na którego nieszczęście nie zwracali uwagi przechodzący obok ludzie. Jedynie Samarytanin, gdy zobaczył cierpiącego, postanowił mu pomóc. Słowa Jezusa zawarte w tej przypowieści pouczają nas, by być wrażliwym na czyjąś krzywdę i nieszczęście, byle nie przechodzić obojętnie obok ludzkiego cierpienia. Nauka zaprezentowana tutaj nie straciła na swojej aktualności. Wzór zachowania samarytańskiego człowieka miłosiernego i litościwego, który wie, że miłość bliźniego wyraża się w trosce o dobro drugiego człowieka, jest godny naśladowania również w dzisiejszych czasach.


3.L.poj / L.mn
Mianownik - Samarytanin/ Samarytanie
Dopełniacz - Samarytanina/ Samarytanów
Celownik - Samarytaninowi/ Samarytanom
Biernik - Samarytanina/ Samarytanów
Narzędnik - Samarytaninem/ Samarytanami
Miejscownik - Samarytaninie/ Samarytanach
Wołacz - Samarytanin!/ Samarytanie!
3 5 3