Wodorowęglan amonu (NH₄HCO₃) ulega w czasie ogrzewania rozkładowi na amoniak (NH₃), dwutlenek węgla (CO₂) i parę wodną (H₂O). Z rozkładu 79g wodorowęglanu otrzymano 17g amoniaku i 44g dwutlenku węgla.
Ile pary wodnej wydzieliło się w trakcie ogrzewania?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:25:49+01:00
NH₄HCO₃ -> NH3 + c02 + h2o

79-17-44=18g h2o
1 1 1