Urywek ciekawostki :
W umowie zawartej na zlecenie między pracownikiem a firmą podaje się kwotę brutto wynagrodzenia. Wynagrodzenie ,które rzeczywiście otrzymuje pracownik (kwota netto) to zapisana w umowie kwota brutto pomniejszona o podatek. Podatek w tym wypadku to 19% z 80% kwoty brutto.

Zadanie
Wynagrodzenie brutto za pracę na umowę-zlecenie wynosi x złotych. Zapisz w jak najprostszej postaci wyrażenie pozwalające obliczyć ,ile wynosi podatek od tej kwoty.


Zadanie
a)Jacek przez tydzień pracował na zlecenie pewnej firmy reklamowej. Jego wynagrodzenie brutto wyniosło 500 zł. Jaką kwotę netto otrzymał ?
b)Pewien producent proponuje wynagrodzenie 8 zł brutto za godzinę pracy. Jaką kwotę netto można zarobić u tego pracodawcy za 8 godzin pracy. ?
c)Wynagrodzenie netto za pewną umowę zlecenie wynosiło 1122,60 zł. Jak kwota brutto była na tej umowie.

Dam dużo punktów. !!!

1

Odpowiedzi

2010-03-09T09:41:38+01:00
1.
Podatek wynosi 19%*(80%x)=15,2%x

2a
Kwota netto to x=15,2%x=84,8%x
84,8%*500=424zł
2b
za 8godzin brutto 8*8=64zł
netto 64*84,8%=54,272zł
2c
n=84,8%b => b=n/84,8%
b=1122,60/84,8%=1323,82zł
4 3 4